Home

De volledige naam van de SBB Gouda is: “Stichting Bevordering Beroepsopleidingen Gouda”.
De SBB Gouda is in 1988 als contractstichting van een school voor voortgezet onderwijs opgericht. De wortels van de SBB liggen in het ambachtsonderwijs in Gouda en het heeft een geschiedenis van meer dan 110 jaar. De SBB is een zelfstandige stichting die op geen enkele wijze meer met een reguliere school voor voortgezet – dan wel middelbaar beroepsonderwijs verbonden is. Wel wordt met diverse onderwijsinstellingen samengewerkt.

Huisvesting
In de jaren 1988 t/m medio 2010 was de SBB gehuisvest in een voormalige school voor vmbo (voorheen lts).
Met ingang van 2010 is de SBB Gouda gehuisvest, in een eigen gebouw, aan de Winterdijk 4a te Gouda.

Rechtspersoon en organisatie
De SBB Gouda is een stichting, zonder winststreven, met een onafhankelijk bestuur. De SBB Gouda ontvangt geen subsidies, noch van het rijk noch van de gemeente. De cursussen kennen daarom een kostendekkende prijs.
Het bestuur staat “op afstand” en vervult een kaderstellende en toezichthoudende rol.
De dagelijkse leiding ligt bij de directeur, die wordt bijgestaan door een administratrice.
De financiële en salarisadministratie worden uitgevoerd door een administratiekantoor.
Elk van de afdelingen kent een coördinator.

Keramische technieken
De opleiding kent een 3-jarige ambachtelijke opleiding met de mogelijkheid nog een verdiepingsjaar te volgen.
De driejarige opleiding richt zich op “draaien”, “handvormen” en “decoreren/glazuren”, inclusief de theorie.
Voorts kent de afdeling een jaarlijks groeiend aantal “korte cursussen”, zoals een gietmal maken, ingekleurd porselein, schilderen als decoratietechniek, slibdecoratie, grote potten draaien, raku stoken en boetseren. Jaarlijks verschijnt er in februari een nieuwe cursusgids met een overzicht van het cursusaanbod tijdens het daarop volgende cursus seizoen.
De cursisten komen uit het hele land.
In 2015-2016 volgen meer dan 200 cursisten de driejarige opleiding dan wel een extra leerjaar. Daarnaast volgen meer dan 200 cursisten jaarlijks een korte cursus danwel een zomerweek.

Lastechnieken
De afdeling lastechnieken kent de technieken Booglassen met beklede elektroden, TIG, MIG en MAG op
niveaus I, II, III en IV en autogeen lassen niveau 1 en 2.
Dit zijn vijf- en achtmaandelijkse opleidingen, die worden afgesloten met een landelijk examen onder geautoriseerd toezicht van het Nederlands Instituut Lastechniek (NIL).
Daarnaast verzorgt de afdeling een aantal kortlopende cursussen, soms ook op verzoek van bedrijven en certificeringen.
In 2015-2016 kent de afdeling zo’n 40 cursisten voor de lange opleidingen en zijn er jaarlijks vele cursisten voor de korte cursussen.

Personeel
Bij SBB Gouda werken uitsluitend parttimers.
Naast de directeur en twee administratrices kent op dit moment de SBB Gouda:
Voor de afdeling Lastechnieken: 5 docenten
Voor de afdeling Keramische Technieken: 8 docenten, 3 ovenisten en diverse gastdocenten die regelmatig speciale cursussen verzorgen. 

 0951-flyer-A5-SBB-v2 (1)