Home

De volledige naam van de SBB Gouda is: “Stichting Bevordering Beroepsopleidingen Gouda”.
De SBB Gouda is in 1988 als contractstichting van een school voor voortgezet onderwijs opgericht. De wortels van de SBB liggen in het ambachtsonderwijs in Gouda en het heeft een geschiedenis van meer dan 100 jaar. De SBB is het een zelfstandige stichting die op geen enkele wijze meer met een reguliere school voor voortgezet dan wel middelbaar beroepsonderwijs verbonden is. Wel wordt met diverse onderwijsinstellingen samengewerkt.

Huisvesting
In de jaren 1988 t/m medio 2010 was de SBB gehuisvest in een voormalige school voor vmbo (voorheen lts).
Met ingang van 2010 is de SBB Gouda gehuisvest, in een eigen gebouw, aan de Winterdijk 4a te Gouda.

Rechtspersoon en organisatie
De SBB Gouda is een stichting, zonder winststreven, met een onafhankelijk bestuur. De SBB Gouda ontvangt geen subsidies, noch van het rijk noch van de gemeente. De cursussen kennen daarom een kostendekkende prijs.
Het bestuur staat “op afstand” en vervult een kaderstellende en toezichthoudende rol.
De dagelijkse leiding ligt bij de directeur, die wordt bijgestaan door een administratrice.
De financiële en salarisadministratie worden uitgevoerd door een administratiekantoor.
Elk van de afdelingen kent een coördinator.

Keramische technieken
De opleiding kent een 3-jarige ambachtelijke opleidingen met de mogelijkheid nog een verdiepingsjaar te volgen.
De driejarige opleiding richt zich op “draaien”, “handvormen” en “decoreren/glazuren”, inclusief de theorie.
Voorts kent de afdelingen een aantal “korte cursussen”, zoals een gietmal maken, ingekleurd porselein, schilderen als decoratietechniek, slibdecoratie, grote potten draaien, raku stoken boetseren.
De cursisten komen uit het hele land.
In 2013-2014 volgen meer dan 225 cursisten de driejarige opleiding dan wel een extra leerjaar. Daarnaast volgen meer dan 100 cursisten jaarlijks een korte cursus.

Lastechnieken
De afdeling lastechnieken kent de technieken Booglassen met beklede elektroden, TIG, MIG en MAG op
niveaus I, II, III en IV en autogeen lassen niveau 1 en 2.
Dit zijn negen maandelijkse opleidingen, die worden afgesloten met een landelijk examen onder geautoriseerd toezicht van het Nederlands Instituut Lastechniek (NIL).
Daarnaast verzorgt de afdeling een aantal kortlopende cursussen, soms ook op verzoek van bedrijven.
In 2013-2014 kent de afdeling zo’n 40 cursisten voor de lange opleidingen en zijn er jaarlijks tientallen cursisten voor de korte cursussen.

Personeel
Geen van de personeelsleden die bij de SBB Gouda werken, hebben een fulltime betrekken. Het zijn dus allemaal parttimers.
Naast de directeur en een administratrice kent op dit moment de SBB Gouda:
Voor de afdeling Lastechnieken: 4 docenten
Voor de afdeling Keramische Technieken: 6 docenten, 3 ovenisten en diverse gastdocenten die regelmatig speciale cursussen verzorgen.