Home

De volledige naam van de SBB Gouda is: “Stichting Bevordering Beroepsopleidingen Gouda”.
De SBB Gouda is in 1988 als contractstichting van een school voor voortgezet onderwijs opgericht. De wortels van de SBB liggen in het ambachtsonderwijs in Gouda en het heeft een geschiedenis van meer dan 120 jaar. De SBB is een zelfstandige stichting die op geen enkele wijze meer met een reguliere school voor voortgezet – dan wel middelbaar beroepsonderwijs verbonden is. Wel wordt met diverse onderwijsinstellingen samengewerkt.

Het doel van de stichting is twee-ledig:

Voor de afdeling Keramiek: bijdragen aan het in stand houden van het ambacht van Keramist en het bevorderen van de kwaliteit van de beoefening van dit ambacht.
Voor de afdeling Lassen: het voorzien in opleidingsmogelijkheden van lassers voor bedrijven in de regio Midden Holland en voor particulieren die hun lasvaardigheid willen verbeteren.

Huisvesting
Sinds 2010 is de SBB Gouda gehuisvest in een eigen gebouw aan de Winterdijk 4a, te Gouda.

Rechtspersoon en organisatie
De SBB Gouda is een stichting, zonder winststreven, met een onafhankelijk bestuur. De SBB Gouda ontvangt geen subsidies, niet van het rijk, noch van de gemeente. De cursussen kennen daarom een kostendekkende prijs.
Het bestuur staat “op afstand” en vervult een kaderstellende en toezichthoudende rol.
De dagelijkse leiding ligt bij de directeur (part-time), die wordt bijgestaan door twee (part-time) administratief medewerksters.
De afdelingen kennen elk een eigen coördinator.
In 2017 is besloten tot naamsverandering van beide afdelingen, om deze duidelijker te positioneren, met eigen herkenbare websites. De afdeling keramiek heeft een duidelijke landelijke functie en heet nu de Nederlandse Keramiekopleiding. De afdeling Lassen heeft een regionale functie en heet nu Lasopleiding Gouda.

Nederlandse Keramiekopleiding
De opleiding kent een 3-jarige ambachtelijke opleiding met de mogelijkheid daarna nog extra leerjaren te volgen om zich verder te ontwikkelen.
De driejarige opleiding richt zich op “draaien”, “handvormen” en “decoreren/glazuren”, inclusief de theorie.
De afdeling biedt een jaarlijks groeiend aantal “korte cursussen”, zoals een gietmal maken, ingekleurd porselein, schilderen als decoratietechniek, slibdecoratie, grote potten draaien, raku stoken en boetseren. Ook biedt de keramiekafdeling diverse zomerweken keramiek aan en rond de jaarwisseling een Winter Draai Vierdaagse. Deze cursussen zijn ook toegankelijk voor belangstellenden van ‘buiten’. 
De cursisten komen letterlijk uit het hele land.
Jaarlijks volgen zo’n 225 cursisten de driejarige opleiding dan wel een extra leerjaar. Daarnaast volgen jaarlijks meer dan 250 cursisten een korte cursus, dan wel een zomerweek.

Lasopleiding Gouda
Lasopleiding Gouda kent opleidingen alle gangbare lasprocessen: Booglassen Met Beklede Elektrode, TIG, MIG en MAG op
niveaus I, II, III en IV en Autogeen Lassen niveau 1 en 2.
Dit zijn opleidingen van 18 en 24 weken, die worden afgesloten met een landelijk examen onder geautoriseerd toezicht van het Nederlands Instituut Lastechniek (NIL). Deze opleidingen starten twee maal per jaar: medio september en in de eerste week van februari.
Lasopleiding Gouda biedt ook een aantal kortlopende lascursussen en verzorgt maatwerk bijscholingen en certificeringen.
Jaarlijks kent de afdeling zo’n 50 cursisten voor de lasopleidingen en zijn er jaarlijks de nodige cursisten die deelnemen aan de diverse lascursussen.

Personeel
Bij SBB Gouda werken uitsluitend parttimers.
Naast de directeur, twee administratrices en twee vaste ondersteunende medewerkers ( technisch en huishoudelijk), werken bij SBB Gouda:
voor de afdeling Lastechnieken: 5 docenten
voor de afdeling Keramiek: 9 docenten, 3 ovenisten en diverse gastdocenten die regelmatig speciale cursussen verzorgen. 
De totale personeelsbezetting bedraagt plm. 6 fte.